Veranstaltungen am 05.12.2017

Vortrag

Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität
Anfang:
18:00
Ende:
19:30
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
Außerhalb der Universität
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität
Anfang:
18:30
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität

Veranstaltung von Fachschaften / ASTA / AFAT

Anfang:
10:00
Ende:
16:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
11:00
Ende:
16:00
Ort:
Keine Angabe
Name der Veranstaltung:

Veranstaltung von Hochschulgruppen (HSG)

Anfang:
14:00
Ende:
20:00
Ort:
Keine Angabe
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität

Filmvorführungen

Anfang:
20:00
Ende:
23:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Sonstige Veranstaltung

Anfang:
13:30
Ende:
13:45
Ort:
Keine Angabe