Veranstaltungen am 06.02.2018

Vortrag

Anfang:
18:00
Ende:
19:30
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
18:15
Ende:
19:45
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
18:15
Ende:
20:00
Ort:
Außerhalb der Universität
Anfang:
18:15
Ende:
19:30
Ort:
An der Universität

Kolloquium

Anfang:
12:00
Ende:
13:00
Ort:
An der Universität
Anfang:
16:00
Ende:
18:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Tutorium / Seminar / Kurs / Training

Anfang:
11:45
Ende:
12:15
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Veranstaltung von Fachschaften / ASTA / AFAT

Anfang:
19:30
Ende:
20:30
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Veranstaltung von Hochschulgruppen (HSG)

Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität

Filmvorführungen

Anfang:
20:00
Ende:
22:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Sonstige Veranstaltung

Anfang:
13:30
Ende:
15:30
Ort:
Keine Angabe
Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
Keine Angabe
Name der Veranstaltung: