Veranstaltungen am 08.06.2018

Universitäre Ehrungen / Ernennungen / Würdigungen

Anfang:
18:00
Ende:
20:00
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:

Vortrag

Anfang:
08:15
Ende:
17:30
Ort:
An der Universität
Anfang:
17:00
Ende:
18:30
Ort:
An der Universität
Name der Veranstaltung:
Anfang:
18:00
Ende:
19:30
Ort:
An der Universität

Kolloquium

Anfang:
10:15
Ende:
12:15
Ort:
An der Universität

Konferenz

Anfang:
09:00
Ende:
18:30
Ort:
An der Universität

Party von Fachschaften / ASTA / AFAT

Anfang:
19:00
Ende:
23:00
Ort:
Keine Angabe