Fachschaftsrat der Mathematik an der Uni Trier 2010/2011

Peter Scholz, Kanzler
Andreas Jakobi, Finanzminister
Katja Flammang, Vize-Finanzministerin
Nina Weiand, Presseministerin
Karina Klingels, UN-Botschafterin
Felix Luttmann, Sportminister
Pascal Bauer, Informationsminister
Jonathan Jung, Innenminister
Anne Schreiner, Party- und Außenministerin
Dominick Gallo, Mädchen für alles