Dr. phil. Agnes Schindler
Dr. phil. Agnes Schindler
Function: Geschäftsführerin
Facility: Graduiertenzentrum (GUT)
Room: DM05
Tel.: +49 651 201-3831
Désirée Joerg, M.A.
Désirée Joerg, M.A.
Function: Wissenschaftliche Hilfskräfte
Facility: Graduiertenzentrum (GUT)
Tel.: +49 651 201-2433
Fax: +49 651 201-3926
Tara Partetzke, M.Sc.
Tara Partetzke, M.Sc.
Function: Wissenschaftliche Hilfskräfte
Facility: Graduiertenzentrum (GUT)
Tel.: +49 651 201-3870
Isabella Tegethoff, M.A.
Isabella Tegethoff, M.A.
Function: Nichtwissenschaftliches Personal
Facility: Graduiertenzentrum (GUT)
Room: DM07
Tel.: +49 651 201-3107