01.03.2023: Disputation Viet Hoang Michael Vu

Am 01. März 2023 hat Viet Hoang Michael Vu erfolgreich seine Dissertation verteidigt.

Am 01. März 2023 hat Viet Hoang Michael Vu erfolgreich seine Doktorarbeit "The nonlocal Neumann problem" verteidigt.