Team des Graduiertenzentrums

Dr. phil. Agnes Schindler
Dr. phil. Agnes Schindler
Rôle: Geschäftsführerin
Établissement: Graduiertenzentrum (GUT)
Salle: DM 10
Tél.: +49 651 201-3831
Dr. rer. nat. Vanessa Schmitt
Dr. rer. nat. Vanessa Schmitt
Rôle: Referentin für Qualifizierung
Établissement: Graduiertenzentrum (GUT)
Salle: DM 20
Tél.: +49 651 201-3172
Tara Partetzke, M.Sc.
Tara Partetzke, M.Sc.
Rôle: Referentin für Beratung
Établissement: Graduiertenzentrum (GUT)
Salle: DM 18
Tél.: +49 651 201-3162
Angela Robin Murtha, M. A.
Angela Robin Murtha, M. A.
Rôle: Sekretariat
Établissement: Graduiertenzentrum (GUT)
Salle: DM 19
Tél.: +49 651 201-3107
Jonas Permesang
Jonas Permesang
Rôle: Wissenschaftliche Hilfskräfte
Établissement: Sachgebiet 2.1: Studienberatung
Salle: DM19
Tél.: +49 651 201-3831