Chinesisch

Lehrbeauftragte

LehrbauftragteE-mail
Frau Aidong Ququ@uni-trier.de
Frau Huijuan Zhongzhong@uni-trier.de
Frau Xiaoyan You 

Informationen zu den Sprachkursen

Informationen zu den Sprachkursen finden Sie hier.