Dozenten der FFA Türkisches Recht

Frau Av. Fidan Ermumcu

Kurse

 • Türk Sözleşmeler Hukuku (FFA II)

 • Türk Haksız Fiil Hukuku (FFA II)

 • Türk Hukuku'nda Hukuki Araştırma ve Hukuki Metin Yazımı (FFA I)

Fidan

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında ''Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan Veya Ortadan Kaldıran Haller'' başlıklı tez ile tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu hukuku doktora programına devam etmektedir. 2022 yaz döneminde Trier Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2017 senesinden bu yana İzmir Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.


Frau Dr. Şafak Evran-Topuzkanamiş

Kurse

 • Türk Anayasa Hukukuna Giriş (FFA I)
 • Yargısal Denetim ve Türk Anayasa Mahkemesi (FFA I)
 • Türk Hukuk Terminolojisine Giriş II (FFA I)
 • Türkiye'de Anayasa Yargısı (FFA II)
 • Insan Hakları (FFA II)

Gastdozentin von der Partneruniversität Dokuz Eylül (Izmir)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu ve aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Ağustos 2004’te DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Anayasal Hareketler” başlıklı yüksek lisans tezini sunduktan sonra aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora Programı’na başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra 2007-2008 akademik yılında Fulbright bursiyeri olarak American University Washington College of Law’da doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2013’te “Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık” konulu tezini savundu. Şu an DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir.


Herr Alperen Korkmaz

Kurse

 • Ticari İşletme Hukukuna Giriş (FFA II)
Alperen

2011 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, “Yurt Dışına Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçilerin İş Hukuku Bakımından Korunması” başlıklı yüksek lisans tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamış olup, Ticaret Hukuku alanında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında doktora tez araştırması yapmak üzere Trier Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır. 2012 yılında avukat olarak çalışmaya başlamış, 2013 yılından bu yana da Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.


Frau Dr. Cansu Korkmaz

Kurse

 • Türk Hukuk Sistemine ve Terminolojisine Giriş (FFA I)
Cansu

2011 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, “İş Yargılamasında Kanun Yolları” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2020 yılında altı ay süreyle TÜBİTAK yurt dışı doktora sırası araştırma burs programı kapsamında Trier Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Aynı kurumda 2022 yılında “Sınaî Mülkiyet Haklarının Haczi ve Paraya Çevrilmesi” başlıklı doktora tezini savunarak doktora aşamasını tamamlamıştır. Hâlihazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 


Ehemalige

 • Nesrin Akın Sunay
 • Pınar Dirim
 • Öner Eyrencí
 • Seda Freifrau Marschall von Bieberstein
 • Azize Haliloglou
 • Hakan Hasırcı
 • Selman Karakul
 • Büşra Kazmaz Tepe
 • Mustafa Argun Köteli
 • Uğur Tütüncübaşı
 • Zeynep Yazıcı Çağlar