Dozenten der FFA Türkisches Recht

Frau Av. Fidan Ermumcu

Kurse

 • Türk Sözleşmeler Hukuku (FFA II)

 • Türk Haksız Fiil Hukuku (FFA II)

 • Türk Hukuku'nda Hukuki Araştırma ve Hukuki Metin Yazımı (FFA I)

Fidan

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında ''Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan Veya Ortadan Kaldıran Haller'' başlıklı tez ile tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu hukuku doktora programına devam etmektedir. 2022 yaz döneminde Trier Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2017 senesinden bu yana İzmir Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.


Frau Dr. Şafak Evran-Topuzkanamiş

Kurse

 • Türk Anayasa Hukukuna Giriş (FFA I)
 • Yargısal Denetim ve Türk Anayasa Mahkemesi (FFA I)
 • Türk Hukuk Terminolojisine Giriş II (FFA I)
 • Türkiye'de Anayasa Yargısı (FFA II)
 • Insan Hakları (FFA II)

Gastdozentin von der Partneruniversität Dokuz Eylül (Izmir)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu ve aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Ağustos 2004’te DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Anayasal Hareketler” başlıklı yüksek lisans tezini sunduktan sonra aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora Programı’na başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra 2007-2008 akademik yılında Fulbright bursiyeri olarak American University Washington College of Law’da doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2013’te “Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık” konulu tezini savundu. Şu an DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir.


Herr Dr. Hakan Hasırcı

Kurse

 • Ticari İşletme Hukukuna Giriş (FFA II)

hasirci

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, “Medeni Usul Hukuku Bağlamında Tabiî Hâkim İlkesi” başlıklı tezini 2013 yılında savunarak yüksek lisans diplomasını aldı. Yine aynı kurumda 2019 yılında, “İflâsın Takiplere Etkisi” başlıklı doktora tezini savunarak özel hukuk doktoru unvanını aldı. Mart 2011 – Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şubat 2021 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Frau Zeynep Yazıcı Çağlar

Kurse

 • Türk Hukuk Terminolojisine Giriş (FFA I)
 • Türk Hukuk Terminolojisine Giriş I (FFA I)
 • Türk Hukuk Terminolojisine Giriş II (FFA I)
caglar

2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Zeynep YAZICI ÇAĞLAR, avukatlık stajı sonrası Saarland Üniversitesi Europa Institut bünyesinde “Avrupa Ekonomi Hukuku ve Dış Ticaret” konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Takip eden yıllarda İstanbul'da uluslararası bir hukuk bürosunda ve sonrasında da bir holding bünyesinde avukat olarak çalışmıştır. Bu süreçte daha çok uluslararası konularda hukuki danışmanlık vermiş olan YAZICI ÇAĞLAR, 2017 yılına kadar fiilen avukat olarak çalışmayı sürdürmüş olup, bu tarihten sonra Max Planck Enstitüsü’nde (Frankfurt) hukuk tarihi alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. Asıl odağı 19. yüzyıldaki hukuk eğitimi ve hukuk meslekleri olmakla beraber, araştırmaları yanında organizasyon içi çeşitlilik ve kapsayıcılık (diversity&inclusion) konularında grup çalışmalarında aktiftir. Ayrıca kadın hukuk araştırmacıların kariyer gelişimini destekleyen Minerva LAW (Legal and Academic Women's) Network kurucularından ve komite üyelerindendir. 


Ehemalige

 • Nesrin Akın Sunay
 • Pınar Dirim
 • Öner Eyrencí
 • Seda Freifrau Marschall von Bieberstein
 • Azize Haliloglou
 • Selman Karakul
 • Büşra Kazmaz Tepe
 • Mustafa Argun Köteli
 • Uğur Tütüncübaşı