Rückmeldung zum Wintersemester 2017/18

Bis 15. September 2017 Semesterbeitrag zahlen!

Kontakt

Kontakt

Zentrum für Kanada-Studien an der Universität Trier

Prof. Dr. Ralf Hertel
Direktor

Sekretariat:
E-Mail: metzanneuni-trierde
Tel.: + 49 (0) 651 - 201 - 2212
Fax: + 49 (0) 651 - 201 - 3928